Welkom

Net als elke school willen wij onze leerlingen goed onderwijs bieden; onderwijs dat hen uitdaagt om te leren.

Onze school moet ook een veilige plek zijn waar leerlingen zich gewaardeerd voelen. Maar er is méér. In ons schoolprofiel staat wat ons onderwijs uniek maakt.

U kunt het volledige schoolprofiel hier downloaden.

HOME

Laatste Nieuws,

Bij het laatste nieuws zullen wij dit schooljaar ook de uitgegeven brieven plaatsen.

Hoort u dat er een brief is meegegeven en heeft u niets ontvangen? 

Dan kunt u de brieven op de website vinden.

De eerste schoolweek zit er weer op….

groep 1/2 rood

AMOS

Vijf Sterren App

Heb je kinderen op De Vijf Sterren? Dan kun je gebruik maken van de nieuwe App. Te downloaden via:

available_appleavailable_android