Kindcentrum

Gebouw

In het voorjaar van 2014 zijn we verhuisd naar Kindcentrum de Vijf Sterren. Een prachtig nieuw gebouw waar verschillende organisaties onderdak krijgen die zich bezighouden met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Open hal

De verschillende partners in de nieuwbouw hebben al vanaf het begin met elkaar overlegd. Zij wilden dat er echt een gezamenlijk gebouw zou komen. Een gebouw met één voordeur en veel interactie. Eén centrum waar verschillende partijen elkaar ontmoeten. De architect heeft daarom een open centrale hal ontworpen met een binnenspeelplaats. De organisaties in het pand hebben elk een eigen plek. Maar er zijn grote openingen in de locaties. Daardoor is er altijd zicht op de centrale hal.

Samenwerken

De organisaties in het gebouw kunnen elkaar versterken. Zo komen naast basisschool De Vijf Sterren ook een locatie van kinderopvang De Tinteltuin, een speeltuin van stichting SPIN, een kinderfysiotherapeut, logopedie en tandheelkunde in het gebouw. Als het slecht weer is kunnen de kinderen van de school en van de kinderopvang bijvoorbeeld spelen bij SPIN. Ze krijgen daar elk eigen opbergwanden om spullen te bewaren.

Leerpleinen

Van binnen is het nieuwe gebouw ingedeeld in leerpleinen. Dat houdt in dat er steeds vier lokalen in een soort cluster bij elkaar staan. Je kunt deze lokalen open zetten en er op die manier één grote ruimte van maken. Maar je kunt ze ook gewoon als aparte lokalen gebruiken. Door in één grote ruimte te werken kun je meer met een grotere groep doen. In het ontwerp is ook gedacht aan kinderen die juist persoonlijke begeleiding nodig hebben. Naast de leerpleinen zijn er veel brede gangen. Op die gang kunnen werkplekken gemaakt worden voor kinderen die individueel mogen werken, of kinderen die samen met een leerkracht of intern begeleider aan de slag gaan.

Inrichting

De inrichting van het gebouw past bij de visie die wij hebben op onderwijs en leren. De omgeving is uitdagend, prikkelend en fris, met lichte kleuren. De digiborden, mediaruimten en studieruimtes voor zelfstandig werken zijn typerend voor onze zelfbewuste en talentvolle school. Het gebouw heeft een open inrichting. Daardoor hebben leerlingen makkelijk toegang tot verschillende informatiebronnen en materialen. Kenmerkend zijn ook de tentoonstellingsruimten, waar leerlingen hun eigen werk presenteren via vitrines of wissellijsten.

AMOS