School

Profiel

Net als elke school willen wij onze leerlingen goed onderwijs bieden; onderwijs dat hen uitdaagt om te leren. Onze school moet ook een veilige plek zijn waar leerlingen zich gewaardeerd voelen. Maar er is méér. In ons schoolprofiel staat wat ons onderwijs uniek maakt. U kunt het volledige schoolprofiel hier downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

“De Vijf Sterren vervolmaakt haar  pedagogisch- en didactisch aanbod t.a.v. haar huidige leerling-populatie en geeft invulling aan ‘passend onderwijs’ door haar wijkgerichte houding.”

Koers Amos:

Het onderwijs passend maken voor al onze leerlingen.

Wij werken hard aan bijzonder goed onderwijs met voor elk kind de aanpak die werkt. Passend Onderwijs gaat over goed onderwijs. Wij willen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft, zo dicht mogelijk bij huis. Natuurlijk zijn er grenzen aan wat we kinderen kunnen bieden op alle scholen. Wat we nog niet kunnen, willen we leren. Wat we niet alléén kunnen, doen we samen met anderen. En als we de benodigde ondersteuning echt niet kunnen bieden, gaan we samen met ouders op zoek naar een plek in de buurt waar dat wel lukt.

Wilt u het hele Schoolondersteuningsprofiel lezen? Klik dan hieronder voor de gehele tekst.

SOP-De-Vijf-Sterren-versie-18042017.pdf

AMOS