Sterrenkracht

Sterrenkracht

In schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met het onderwijskundig innovatietraject: Sterrenkracht. Een door ons zelf ontworpen, en in samenwerking met organisatie Zien in de Klas opgestelde, herinrichting van onze leerroutes. Concreet betekent dit dat wij nog beter in staat zijn om het onderwijsaanbod, de instructie en de verwerking af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Sterrenkracht zetten wij in voor de vakgebieden: Rekenen en Technisch lezen. Vanaf schooljaar 2020- 2021 breiden wij dit aanbod uit met het vakgebied Begrijpend lezen. Sterrenkracht is als vernieuwing beloond met een investeringsbedrag van 20.000,- euro door ons bestuur.