Team

Samenstelling team:
Ons team bestaat uit mensen met de volgende functies en taken:

Directie:
Is eindverantwoordelijk voor algemene schoolzaken.

Bouwcoördinatoren:
Zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de onder- midden- of bovenbouw.

Interne begeleiders: 
Organiseren en coördineren speciale zorg van kinderen die dat nodig hebben.

Groepsleerkrachten:
Zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep.

Onderwijsassistenten:
Ondersteunen de groepsleerkrachten bij de dagelijkse gang van zaken in de groep.

Vakleerkrachten:
Zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in een bepaald vak (handvaardigheid, gym).

Orthopedagogen:
Zijn verantwoordelijk voor begeleiding op maat in kleine groepjes of met kinderen één op één. 

Administratief medewerkster:
Is verantwoordelijk voor administratie, telefoon en de ondersteuning van leerkrachten.

Contactpersonen ouders:
Zijn aanspreekpunt voor vragen, zorgen of klachten van ouders over de schoolsituatie.

Conciërge:
Is verantwoordelijk voor veel verschillende taken, zoals klein onderhoud aan het gebouw en de tuin.

AMOS