Team

teamSamenstelling team:
Ons team bestaat uit mensen met de volgende functies en taken:

Directie:
Is eindverantwoordelijk voor algemene schoolzaken.

Bouwcoördinatoren:
Zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de onder- midden- of bovenbouw.

Interne begeleiders:
Organiseren en coördineren speciale zorg van kinderen die dat nodig hebben.

Groepsleerkrachten:
Zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep.

Onderwijsassistenten:
Ondersteunen de groepsleerkrachten bij de dagelijkse gang van zaken in de groep.

Vakleerkrachten:
Zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in een bepaald vak (handvaardigheid, gym).

Administratief medewerkster:
Is verantwoordelijk voor administratie, telefoon en de ondersteuning van leerkrachten.

Contactpersonen ouders:
Zijn aanspreekpunt voor vragen, zorgen of klachten van ouders over de schoolsituatie.

Conciërge:
Is verantwoordelijk voor veel verschillende taken, zoals klein onderhoud aan het gebouw en de tuin.

AMOS

Vijf Sterren App

Heb je kinderen op De Vijf Sterren? Dan kun je gebruik maken van de nieuwe App. Te downloaden via:

available_appleavailable_android