Groep 1/2

Wij staan ervoor om uw kind bij de kleuters een goede en leerzame tijd te geven.

Als uw kind vier jaar wordt, mag het na zijn verjaardag voor het eerst officieel naar school. In het begin is het voor de kinderen en ouders bij de kleuters even wennen. Het gaat anders als op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de voorschool. Toch merken wij dat kinderen snel hun plekje vinden en met plezier naar school komen.

“Zelfbewust op weg naar de toekomst!"

Start

Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen van groep 1 en 2 met hun ouders via de kleuteringang naar binnen.

Tot 8.30 mag u met uw kind een boekje lezen in de kring of een spelletje meedoen als die op de tafels zijn neergelegd. Als de 2e bel, om 8.30 uur is gegaan, kunt u afscheid nemen. Wij gaan dan beginnen met de lessen.

Wij starten altijd in de kring en nemen dan samen de dag door. Na de kring gaan de kinderen werken in een circuit. De opdrachten in het circuit worden gemaakt vanuit gecijferdheid/geletterdheid en motoriek doelen. Deze doelen halen wij uit Kleuterplein en Inzichtelijk (registratie methode). De opdrachten zijn speciaal gemaakt voor kleuters zodat dit aansluit op de beleveniswereld van een kleuter en zij spelenderwijs ontdekkend kunnen leren. Na het circuit kiezen de kinderen via het digikeuzebord zelf een activiteit. Denk aan de poppenhoek of werken op de Ipads. Ook kunnen de kinderen ervoor kiezen om een weektaak te maken. Deze plannen zij zelf en hiervoor hebben zij een week de tijd. Hiermee proberen wij de autonomie te vergroten. Om 10.00 eten wij met de kinderen fruit/groente in de klas en om 12.00 een broodje. Wij stimuleren het op school om gezond te eten en water te drinken.

Bewegen

Bewegen en lekker buitenspelen is ook erg belangrijk voor jonge kinderen. Wij hebben een prachtig plein met mooie speelmaterialen, genoeg keuze voor ieder kind. Daarnaast hebben wij een echte gymmeester, een keer per week krijgen de kinderen, in onze grote professionele gymzaal gymles.

Creativiteit en uitstapjes

Drama, zingen, dansen en creativiteit zijn bij ons belangrijk. In de klas zingen wij iedere dag, hiervoor hebben wij echte muziekinstrumenten, een muziekjuf en dansjuf. Daarnaast krijgen de kinderen ook les van een echte handvaardigheid juf, naast tekenen/knutselen in de klas gaan zij ook professioneel met haar aan de slag in het handvaardigheid lokaal. Prachtig om te zien hoe snel de motoriek verbeterd, hoe creatief kinderen zijn en hoeveel zij hiervan leren. Uiteraard presenteren wij trots dit werk op school.

Uitstapjes en schoolreisjes doen wij graag. Denk aan Artis, de boerderij, museum of een voorstelling. Dankzij Parro (digitaal communicatie-app) houden wij u ook op de hoogte met updates en foto’s.

Woordenschat

Om de woordenschat te vergroten werken wij met Logo3000. Een prachtige methode met veel beeld/luister en speelmateriaal voor de kinderen. Iedere dag worden op deze manier nieuwe woorden spelenderwijs aangeboden.

Positiviteit en veiligheid

Positiviteit en veiligheid vinden we in de klas erg belangrijk. Een goed veilig pedagogisch klimaat is bij ons het eerste uitgangspunt! We willen dat het in de klas gezellig is en dat ieder kind met een fijn gevoel naar school komt. Een plek waar een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daarom werken we op school, in iedere klas met de methode ‘De Vreedzame School’.

Spelenderwijs en rondleiding

Zoals u heeft gelezen vinden wij spelenderwijs ontdekkend leren erg belangrijk en kijken wij naar de talenten van het kind, dit is onze basis en vanuit hier werken wij verder. Op een positieve en fijne manier leren, zorgen dat kinderen plezier hebben in school en zo optimaal ontwikkelen.

Bij de kleuters doen wij nog veel meer! Dit staat allemaal beschreven in ons informatie boekje, deze kunt u ophalen van maandag t/m donderdag bij onze administratie.

Ook bent u altijd welkom voor een rondleiding of mag u kijken in de groep van uw kind (uiteraard in overleg met de leerkracht). Fijn als u zelf de sfeer komt proeven en met eigen ogen komt bekijken wat wij allemaal doen bij de kleuters.