Kinderfysiotherapie

MCN Kinderfysiotherapie

Wij zijn Yvonne Broere en Eveline Eigenhuis, kinderfysiotherapeuten bij MCN Fysiotherapie en werkzaam in De Vijf Sterrenschool. Wij zijn op verschillende dagen te vinden in de ‘zorgvleugel’, naast de tandarts en de logopedie. Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Een kinderfysiotherapeut begeleidt kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar als het bewegen/spelen of sporten wat minder gemakkelijk gaat. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij:

  • Ontwikkeling van de fijne motoriek, zoals knippen, plakken, scheuren, bouwen.
  • Leren schrijven
  • Ontwikkelen van dominante hand (gebruik linker- of rechterhand)
  • Uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals aan/uitkleden, knopen en ritsen, veters strikken, verpakkingen openen en sluiten.
  • Sport en spel: klimmen, klauteren, balanceren, balvaardigheden.
  • Zintuiglijke prikkelverwerking (bewegingsonrust, bewegingsangst, concentratieproblemen etc.)
  • Bewegings- en houdingsaandoeningen.
  • Developmental Coordination Disorder (DCD)
  • Pijnklachten en blessures.

Wanneer er een bewegingsprobleem gesignaleerd is kan de (gym)leerkracht, via de IB-er, uw kind naar ons verwijzen. Ouders vullen hiervoor een toestemmingsformulier in. Deze liggen op school. Soms verloopt verwijzing via de GGD/jeugdarts. U kunt ook direct contact opnemen met Fysiotherapie MCN om uw zoon of dochter aan te melden.

Werkwijze: eerst wordt de situatie in kaart gebracht door middel van een vraaggesprek en onderzoek. Hieruit volgt een advies of een behandelplan. Voor een consult bij de kinderfysiotherapeut is geen verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Vanuit de basisverzekering worden 18 behandelingen kinderfysiotherapie per kalenderjaar vergoed. Afhankelijk van de aanvullende verzekering van de ouders, kunnen meer behandelingen vergoed worden. Als het kind meer dan 18 behandelingen nodig heeft, is het ook mogelijk om via een verwijzing (chronische indicatie) van de huisarts of specialist de overige behandelingen vergoed te krijgen. Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars en krijgen de tarieven uitbetaald die de verschillende zorgverzekeraars hanteren.

Wij werken nauw samen met (jeugd)artsen, leerkrachten, intern begeleiders (IB) en natuurlijk de ouders. Wij vinden het belangrijk om het hele team dat om het kind heen staat erbij te betrekken om zo tot het beste behandelplan te komen met het beste behandelresultaat. Overleg gebeurt altijd na toestemming.

Contact

Fysiotherapie MCN heeft diverse locaties, waarvan de kinderlocatie zich op De Vijf Sterrenschool bevindt. Er worden ook kinderen van buiten de school begeleid. Voor meer informatie:

020-63 20 220, Fysiotherapie MCN

eigenhuis@fysiomcn.nl / broere@fysiomcn.nl / info@fysiomcn.nl

www.fysiomcn.nl


Yvonne Broere

y.broere@orion.nl


Ik ben Master Kinderfysiotherapie sinds 2009. Ik ondersteun kinderen en hun ouders met veel plezier. Het is boeiend dat kinderen vaak al na een paar behandelingen mooie stappen maken. De kracht zit vaak ook in de samenwerking met school.

Ik onderhoud mijn kennis door regelmatig cursussen, symposia en scholingen te volgen (bijvoorbeeld op het gebied van sensorische informatieverwerking (SI), bewegingsstimulatie, traumasensitief onderwijs, elastisch tapen, motorisch leren, schrijfvaardigheden, hypermobiliteit) en contact te houden met collega kinderfysiotherapeuten in de regio.

Mijn werkdagen zijn: dinsdagochtend en donderdagmiddag. Op de andere dagen werk ik bij revalidatiecentrum Reade, locatie Drostenburg, school voor kinderen met een chronische aandoening in Amsterdam zuid-oost.

Lid van KNGF/NVFK, ingeschreven in het kwaliteitsregister.

BIG-nummer: 79044960604

In 2014 ben ik gestart met de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens mijn studie volgde ik de Minor ‘Werken in Ontwikkelingslanden’ waarbij ik 10 weken in Sri Lanka ben geweest om daar een steentje bij te dragen aan de fysiotherapie. Tijdens mijn opleiding werd ik er van bewust dat ik graag met kinderen werk. Daarom ben ik in 2018 gestart met de Master Kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Deze studie rond ik binnenkort af.

Ik haal veel energie uit het behandelen van kinderen. Met kinderen oefen je vaak op een spelenderwijze waardoor kinderen enthousiast zijn. Dit geeft enthousiasme terug. Als kinderfysiotherapeut kan je veel betekenen voor o.a. de ontwikkeling van een kind.

Mijn werkdagen zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag.

BIG-nummer: 79924634604


Eveline Eigenhuis

eigenhuis@fysiomcn.nl