Groep 5

In groep 5 zijn er veel dingen nieuw:

  • We werken voor het eerst met de zaakvakken (Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken). De leerlingen leren over de dingen die in de wereld en natuur spelen, en hoe het vroeger ging. Aan het eind van een thema krijgen de leerlingen een samenvatting over het onderwerp mee naar huis. Deze samenvatting wordt op school besproken en leren zij thuis. Op school krijgen zij hier een toets over.
  • We besteden meer tijd aan begrijpend lezen. Dit doen we aan de hand van Nieuwsbegrip. Dit is het basisvak onder alle vakken, want dit heb je ook nodig bij het maken van verhaaltjessommen bij Rekenen. Met Nieuwsbegrip staat elke week iets uit het nieuws centraal, wat aansluit op de belevingswereld van de leerlingen. Het begrijpend lezen verdelen wij over twee dagen: de eerste dag besteden we uitgebreid de tijd aan het lezen en begrijpen van de tekst, de tweede dag maken we opdrachten die hier bij horen.
  • De leerlingen gaan dit jaar voor het eerst naar Schoolzwemmen! Op vrijdag gaan de leerlingen onder leiding van een paar ouders met de bus naar het zwembad. Hier krijgen zij les in de vaardigheden die zij voor hun diploma A, B of C nodig hebben.
  • In de klassen hebben wij een leeshoek. Het leesplezier van de kinderen staat bij ons voorop.