Groep 6

In groep 6 gaan wij vrolijk verder met rekenen, taal en spelling.

Bij het rekenen gaan de kinderen leren om sommen te maken tot de 10.000 Dit doen zij met plus en missommen, even als deel en keer sommen. Hiernaast komen ook breuken en verhoudingstabellen aan bod, en gaan wij ook verder de diepte in met het klokkijken.

Bij taal wordt de kennis over het zins ontleden vergroot. Hiernaast leren de kinderen ook nieuwe themawoorden.

Voor spelling kijken we naar de spellingsregels van de Nederlandse taal. Een aantal van deze regels worden herhaald en geoefend, maar er komen ook nieuwe regels aan bod.

Naast deze vakken krijgen de kinderen ook zaakvakken: natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.

Met geschiedenis behandelen wij de tijd van 1600 tot nu. We beginnen bijvoorbeeld met de Gouden eeuw en werken naar de 2e wereldoorlog toe.

Aardrijkskunde gaat over Nederland. We behandelen bijvoorbeeld de windrichtingen en natuurlijk ook de topografie. Tijdens natuur behandelen wij verschillende onderwerpen. Water, lucht, milieu en ontwikkeling.

Eind februari, begin maart zullen de groepen 6 ook naar de schooltuinen gaan. Iedere week verzorgen zij daar hun eigen tuintje en krijgen ook les in het kweken, onderhouden en oogsten van hun planten.

Helaas kunnen wij op dit moment (schooljaar 2023-2024) geen leerlingen meer aannemen in onze groepen 6. Volgend schooljaar weer wel!