Groep 8

Groep acht is een bijzonder jaar.

Het laatste jaar van de basisschool! Een prachtige overgangsfase naar het voortgezet onderwijs. Een jaar waarin alle ervaring, alle kennis, alle leerprocessen van de hele basisschool samenkomen en tot een nieuwe stap leiden. In groep acht kijken we terug en kunnen we ontdekken wat en wie allemaal hebben bijgedragen aan de personen die we nu zijn. Zogezegd: de balans wordt opgemaakt.

En met die balans en álle informatie zwaaien we de groep achtleerlingen dan uit, klaar voor hun nieuwe paadje.

Maar…

Voordat het zover is moet er nog een boel gebeuren. Er komen belangrijke informatiemiddagen om de kernprocedure duidelijk te maken, de capaciteitentoets wordt afgenomen. In groep acht wordt de doorstroomtoets afgenomen, ook oefenen we met Cito oefentoetsen. Dat alles om een passend schooladvies te kunnen bepalen.

Leerproces

In groep acht werken wij ook met SNAPPET, wordt er adaptief gewerkt aan eigen les- en leerdoelen met een HGW-kindplan. Leerlingen bedenken wat zij willen leren, hoe zij dat doen en wat zij nodig hebben. We oefenen met werkstukken maken, presenteren, en we werken aan onze Engelse taalvaardigheid. In groep acht worden we ons nóg bewuster van onze eigen invloed en mindset. We zijn eigenaar van ons eigen leerproces. We gaan kennis opdoen over verschillende beroepen in de bliksemstage, we doen mee aan de kunstschooldag en gaan op schoolkamp. Het jaar sluiten we feestelijk af met theater: dit kan een musical zijn, of een schoolfilm!

Kortom: genoeg te doen, genoeg te bespreken! Graag zien wij u terug in onze klas! Want samen met ouders, leerlingen en leerkrachten staan we het sterkst!