Schooltijden

Schooltijden

Op school hanteren wij een continurooster. De kinderen gaan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 naar school.

Maandag 08.30 tot 14.00
Dinsdag 08.30 tot 14.00
Woensdag 08.30 tot 14.00
Donderdag 08.30 tot 14.00
Vrijdag 08.30 tot 14.00

Voor schoolvakanties verwijzen wij door naar de website van de rijksoverheid.

www.scholenopdekaart.nl