Schooltijden

Schooltijden

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. Onze school hanteert een vijf gelijke dagen model. De onderwijstijden, schoolvakanties en overige vrije (studie)dagen zijn:

Onderwijstijden
Maandag 08.30 tot 14.15
Dinsdag 08.30 tot 14.15
Woensdag 08.30 tot 14.15
Donderdag 08.30 tot 14.15
Vrijdag 08.30 tot 14.15
Continurooster

De Vijf Sterren werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.15 naar school. Dus ook op de woensdag en de vrijdag. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding 15 minuten geluncht en buiten gespeeld. Alle kinderen blijven tussen de middag dus op school om te eten. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind(eren) gezond eten en drinken (water) bij zich heeft. Het samen eten is een onderdeel van de schooldag.

Schoolvakanties 2023-2024

Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie 22 december 2023 t/m 05 januari 2024

Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 23 Februari 2024

Goede vrijdag en Pasen 29 maart t/m 1 april 2024

Meivakantie (incl. Koningsdag) 29 april t/m 10 mei 2024

Pinksteren 20 mei 2024

Lesvrije week 24 juni t/m 28 juni 2024

Zomervakantie 22 juli 2024 t/m 02 september 2024

Lesvrije dagen schooljaar 2023-2024

School tot 13:00 Dinsdag 5 december 2023 i.v.m Sinterklaas

School tot 13:00 Dinsdag 19 december 2023 i.v.m Kerstdiner

Studiedagen:

Maandag 4 september 2023

vrijdag 29 september 2023

maandag 2 oktober 2023

Donderdag 23 november 2023

Maandag 8 januari 2024

Donderdag 7 maart (Feestdag, school bestaat 10 jaar)

Vrijdag 8 maart 

Dinsdag 26 maart 2024

Woensdag 29 mei 2024