Schooltijden

Schooltijden

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. Onze school hanteert een vijf gelijke dagen model. De onderwijstijden, schoolvakanties en overige vrije (studie)dagen zijn:

Onderwijstijden
Maandag 08.30 tot 14.15
Dinsdag 08.30 tot 14.15
Woensdag 08.30 tot 14.15
Donderdag 08.30 tot 14.15
Vrijdag 08.30 tot 14.15
Continurooster

De Vijf Sterren werkt met een continurooster met vijf gelijke dagen. Alle groepen hebben gelijke schooltijden en gaan op alle dagen van de week van 8.30 uur tot 14.15 naar school. Dus ook op de woensdag en de vrijdag. Aan het einde van de ochtend wordt er onder begeleiding 15 minuten geluncht en buiten gespeeld. Alle kinderen blijven tussen de middag dus op school om te eten. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind(eren) gezond eten en drinken (water) bij zich heeft. Het samen eten is een onderdeel van de schooldag.

Schoolvakanties 2022-2023

Herfstvakantie 17 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december t/m 08 januari 2023

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 03 maart 2023

Goede vrijdag en Pasen 07 april t/m 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 07 mei 2023

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Lesvrije week 26 juni t/m 30 juni 2023

Zomervakantie 22 juli 2022 t/m 03 september

Lesvrije dagen schooljaar 2022-2023

School tot 13:00 Donderdag 22 september

Maandag 05 december i.v.m. Sinterklaas

Vrijdag 23 september

Woensdag 21 december i.v.m. Kerstdiner

Dinsdag 15 november

Vrijdag 23 december

Donderdag 11 mei