Handvaardigheid

Beeldende vorming

Marieke de Wijs is onze vakdocent beeldende vorming. Vanaf groep 3 krijgt elke groep wekelijks een uur les in het bevolokaal. Hierbij komen veel verschillende technieken en beeldaspecten (compositie, structuur, licht, kleur, vorm en ruimte ) aan de orde en wordt er ook aandacht besteed aan kunst , cultureel erfgoed en fotografie. De leerlingen leren ook op eigen werk en dat van andere te reflecteren , samen te werken en vooral creatief bezig te zijn.

De oudste kleuters komen in groepjes van 10 leerlingen zodat ze wat meer aandacht krijgen en beter geholpen kunnen worden met de fijne motoriek.

Voor de lessen beeldende vorming hebben we een apart lokaal met vier grote tafels en krukken, drie werkbanken, een digibord, veel materialen en gereedschappen.

“We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten stralen”

Presentatie

We vinden het belangrijk dat er het hele jaar diverse werk in de gangen en hal gepresenteerd wordt, zodat de ouders en bezoekers goed kunnen zien met welke thema’s we bezig zijn en dat de leerlingen trots kunnen zijn op hun resultaat. In de centrale hal hebben we hiervoor een Wall of Fame ingericht.

De vakdocent werkt nauw samen met de werkgroep Cultuur en haar voorzitter maar ook met de groepsleerkrachten, als deze hulp nodig hebben met het verbeelden van lessen , projecten, musicals en feesten.