Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Wanneer u verlof wilt aanvragen, kunt u daarvoor een formulier “Aanvraag gewichtig verlof’ ophalen bij de administratie.

Dit “verlof” mag alleen indien dit onder de wettelijk regels valt. We hebben het dan over verlof om godsdienstige redenen, begrafenis, een huwelijk binnen de kleine familiekring. Denk aan u zelf, de opa’s en oma’s of oom en tante van uw kind. Bij deze aanvraag neemt u de bewijsstukken mee.

De aanvraag zal dan beoordeeld worden door de directie. Het is belangrijk dat u het verlof tijdig aanvraagt!

Vakantieverlof wordt niet gegeven. Ook niet vakantieverlof aansluitend aan een vakantie, ervoor of erna. Dit kan alleen indien uw werk hierin absoluut geen andere keuze geeft. Dit zal met de werkgever moeten worden aangetoond. Hierna volgt de beslissing van de leerplichtambtenaar.

Is uw kind 4 jaar en niet leerplichtig? Ook dan vult u een formulier in en kunt u niet zomaar wegblijven. Ten alle tijden hoort een school te weten waar een leerling is. Uw 4 jarige zal minimaal 75% van de leertijd aanwezig moeten zijn.

Wanneer u heeft gehoord dat kinderen 10 “afwezigheidsdagen” hebben dan wordt daarmee bedoeld dat de school zelf de eerste 10 aangevraagde “verlofdagen” aan de wettelijke regels mag toetsen.

Dit betekent niet dat u door de jaren heen 10 verlofdagen mag opnemen.

Wilt u meer weten?

Gemeente Amsterdam – Vakantie, extra verlof en vrijstelling