Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit zowel ouders als teamleden. Het geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om mee te praten over het beleid van de school.

De medezeggenschapsraad wordt gekozen door middel van verkiezingen. Onze medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit twee ouders en twee teamleden:

Ouders: Aise Konuksever

Team: Ingrid Oosterhof en Kevin Kwakman

De MR- leden komen ongeveer zes keer per schooljaar bij elkaar, of vaker als dat nodig is. Heeft u een onderwerp dat u onder de aandacht wil brengen van de MR? Stuur dan een mailtje naar mr.devijfsterren@amosonderwijs.nl