Groep 3

In groep 3 werken we met de methode ‘veilig leren lezen; kim versie’. De meeste kinderen kennen al een flink aantal letters als ze starten in groep 3. Sommige kunnen zelfs al een beetje lezen en voor andere begint de interesse in letters net een beetje te komen. Er zijn dus aan het begin van groep 3 best wel wat verschillen als het gaat om de leesontwikkeling en daarom bieden wij ons lesstof gedifferentieerd aan, zodat iedereen op het eigen niveau kan werken.

SemSom

We werken met de nieuwe rekenmethode ‘SemSom’. Aanvankelijk rekenen gaat over optellen en aftrekken, redeneren, rekenen met getallen tot en met twintig en over formeel tellen met grotere getallen. Goed leren rekenen is een belangrijke voorwaarde voor succes op school én in de huidige en toekomstige samenleving.

Het leren rekenen met Semsom is opgebouwd rondom zes pijlers:

  1. Spelen: Semsom integreert doelgericht bewegen en spelen in iedere les en in de rekenhoek.
  2. Handelen: Semsom gebruikt het handelingsmodel om het rekenonderwijs nauwkeurig af te stemmen op het handelingsniveau van de leerlingen.
  3. Denken: Semsom stelt vragen die álle leerlingen tot nadenken uitnodigen en waarover alle leerlingen kúnnen nadenken.
  4. Instructie: Semsom laat leerkrachten een rolmodel zijn bij informeel leren en zorgt dat de formele instructie kort en interactief is.
  5. Oefenen en automatiseren: Met Semsom oefenen leerlingen doelgericht en gevarieerd en automatiseren zij op het juiste niveau.
  6. Samenwerken: Semsom laat leerlingen samenwerken, daar waar het kan en leerzaam is.

Zowel bij taal/lezen/woordenschat en rekenen werken de kinderen met extra werk op hun eigen laptop.

DOE Donderdag en vreedzame school

Donderdag is bij ons ‘DOE Donderdag’. Op deze dag doen wij altijd een buiten les, rondom taal of rekenen. Onderzoek toont aan dat bewegend en spelend leren bijdraagt aan: een betere motivatie, een hogere concentratie en het beter onthouden van de lesstof.

Wij zijn een Vreedzame School. Elke week besteden wij hier specifiek aandacht aan, waarbij kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voor de verschillen tussen elkaar.

Na de herfstvakantie krijgen de kinderen huiswerk. Dit wordt online gedaan.