Logopediepraktijk Parlevinker

Logopediepraktijk Parlevinker

Binnen de basisschool de Vijf Sterren is de dependance van Logopediepraktijk Parlevinker gevestigd. In de praktijk vindt er onderzoek en behandeling plaats en worden adviezen gegeven aan ouders van kinderen die problemen hebben met de communicatie.

Deze problemen kunnen zijn op spraak/taal gebied o.a. moeite met taal begrijpen, niet op gang komen van het praten, niet alle klanken of klankcombinaties kunnen produceren waardoor de verstaanbaarheid onvoldoende is maar ook problemen met de articulatie spieren waardoor er andere problemen ontstaan.

Daarnaast ook lees- en spellingsproblemen en nog meer verwante stoornissen.

De hoofdvestiging is in de Banne. Binnen de basisschool de Vijf Sterren zijn de lijntjes voor overleg met school kort, omdat we in het schoolgebouw gevestigd zijn. Ook kinderen van andere scholen worden in de praktijk gezien.

Aanmelden

In de praktijk werken de logopedisten Fay de Bruin en Mildred van Hamme. Beide met ruime praktijkervaring.

De praktijk werkt in samenwerking met bijvoorbeeld school, de ambulante begeleiders en andere instellingen voor onderzoek en observatie zoals Kentalis, NSDSK en het Kabourterhuis. Daarnaast ook de GGD, VTO, consultatiebureaus, KNO-artsen, tandartsen en orthodontisten en andere disciplines. Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling.

Voor aanmelding kan er gebeld worden op het telefoonnummer 06-19637545.

Fay de Bruin is te bereiken op telefoonnummer 06-34827705