Het team

 

Groep 1/2 Groen

Juf Manisha en Juf Sharon

Groep 1/2 Rood

Juf Sanne en Juf Bibi

Groep 1/2 Blauw

Juf Celes

Groep 1/2 Geel

Juf Daphne

Groep 3A

Juf Eva en Juf Marjolijn

Groep 3B

Juf Jolanda en Juf Marjolijn

Groep 4A Juf Nina en Juf Marianne
Groep 4B Juf Mahalia en Juf Marlein
Groep 4C Juf Ellen en Juf Ingrid
Groep 5A

Juf Marianne en meester Robbert

Groep 5B

Juf Caroline en Meester Jaap

Groep 6A

Juf Jamie

Groep 6B

Juf Nancy en Meester Justin

Groep 7A Juf Lotteke en Juf Irma
Groep 7B

Meester Joey

Groep 8A

Meester Kevin en Juf Martien

Groep 8B

Meester Dick

 

Vakleerkrachten

Gymleerkracht Meester Andreas en Juf Felicia
Handvaardigheid Juf Marieke (ma, di, do, vrij)

Intern begeleiders

Groep 1/2
Groep 3
Juf Hannah (ma en woe)
Juf Malou (di)
Groep 4/5/6 Juf Vicky (ma t/m do)
Groep 7/8

Juf Ikram (do/vrij)

 

Ondersteuning 

Groep 1/2 Juf Thura, Juf Nathalie
Groep 3a Bianca

Groep 3b

Groep 4a

Juf Esin

Juf Rosita
Groep 5 & 6 Juf Irma
Groep 6 Meester Justin
   

Ortho-coördinator

Juf Anne 


Directie

Thea Michel (ma,di,do,vrij)
Mariska Hendriks (ma t/m do)

 

Administratie

Juf Lilian (ma t/m do)

Conciërge

 

Meester Marc 
Meester Stef