Huiswerk- en Profijtklas

De Profijtklas

Voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij op De Vijf Sterren een Plusklas aan, genaamd de ‘’De Profijtklas’’. De Profijtklas is er voor de leerlingen uit groep 6 en 7 en bestaat uit 1,5 uur extra (naschools) onderwijsaanbod per week.

De kinderen schrijven een persoonlijke motivatiebrief voor deelname. De leerkracht overlegt vervolgens samen met de Intern Begeleider wie er geselecteerd wordt voor de Profijtklas. De betrokkenheid van ouders en kinderen is een belangrijke voorwaarde om te kunnen deelnemen.

De profijtklas wordt aangeboden door Stichting Studiezalen van Abdelhamid Idrissi. Er wordt acht weken aan een thema gewerkt voor een jaar lang. Per jaar behandelen we 4 thema's. De thema’s kunnen vallen onder de volgende categorieën: Kunst & Cultuur, Wetenschap & Experimenteren en Bewegen & Gezondheid. Tijdens deze 4 thema’s wordt gewerkt aan verdieping, is er een passend uitje, komt er een gastspreker langs en wordt er creatief gewerkt. De leerlingen werken ook aan programmeer- en studievaardigheden, trainen hun abstract denk- en leervermogen en verbreden hun kennis op het gebied van rekenen, taal en woordenschat.

In de profijtklas wordt creativiteit dus gecombineerd met ondernemen en nieuwe dingen leren. Het doel is om de leefwereld te vergroten en talentontwikkeling te stimuleren voor kinderen die dit aankunnen.

Huiswerkbegeleiding

Hoe fijn is het als je kind 's middags na schooltijd nog kan werken aan huiswerk of extra kan werken aan leerdoelen die ze nog meer willen ontwikkelen? Dat kan op De Vijf Sterren!

Studiezalen biedt na schooltijd begeleiding voor kinderen van de groepen 6,7 en 8 bij hun huiswerk of leerdoelen. Zo verlengen we de schooldag eventueel voor uw kind van 14:15 tot 16:00. Wellicht handig voor u als ouder en voor uw kind heel gezellig en fijn om samen met klasgenoten en begeleiders, in alle rust, te werken aan huiswerk of extra leerdoelen.

De dagen waarop er huiswerkbegeleiding door Studiezalen wordt aangeboden zijn de maandag t/m de donderdag. Uw kind hoeft zich hiervoor niet in te schrijven en mag zelf bepalen op welke dag hij/zij deelneemt. Tijdens de schoolvakanties, feestdagen en studiedagen is er geen huiswerkbegeleiding.