Huiswerk- en Profijtklas

De Profijtklas

Onze basisschool heeft een speciaal aanbod voor leerlingen die nog iets meer kunnen en willen: de Profijtklas. De Profijtklas is er voor leerlingen uit groep 6/7 en bestaat uit 1½ uur extra (naschools) onderwijsaanbod per week. Onze IB-ers kijken samen met de leerkracht welke kinderen deelnemen aan de Profijtklas. Deze kinderen schrijven een persoonlijke motivatiebrief voor deelname. Betrokkenheid van ouders én kinderen is namelijk een voorwaarde voor deelname.

Tijdens de Profijtklas werken de leerlingen aan programmeer- en studievaardigheden, trainen zij hun abstract denk- en leervermogen en verbreden hun kennis op het gebied van rekenen, taal en woordenschat. In schooljaar ’21-’22 zetten de leerlingen ook een eigen bedrijfje op. De Profijtklas wordt uitgevoerd door Studiezalen van Abdelhamid Idrissi.