Groep 7

Beste ouders,

Wat leuk dat u een kijkje neemt bij ons op de website. U heeft op de button geklikt van groep 7 en u wilt waarschijnlijk weten wat uw kinderen allemaal leren in groep 7.

Groep 7 is een pittig jaar voor veel leerlingen. In groep 7 wordt van de kinderen verwacht dat ze basisvaardigheden beheersen. De lessen die de kinderen krijgen in groep 7 zijn gericht op het aanleveren van nieuwe vaardigheden.

Een voorbeeld: een kind kan pas breuken leren als het de tafels (vermenigvuldigen) geautomatiseerd heeft. Als uw kind nog moeite heeft met de basisvaardigheden, kunt u uw kind helpen door hier thuis aandacht aan te besteden.

Een nieuw vak voor de kinderen in groep 7 leren is studievaardigheden. Hier leren de kinderen om de juiste informatie te zoeken, te beoordelen en te verwerken om tot oplossing voor vraagstukken te komen.

Verder krijgen de kinderen ook verkeersles en sluiten we dit af met een theoretisch verkeersexamen. Ook gaan wij verder met de schooltuinen.

Graag willen wij jullie nog het volgende op het hart drukken. Aan het begin van het schooljaar is er zoals elk jaar een informatieavond. Het is belangrijk dat u hierbij bent.

Specifiek voor groep 7 is dat aan het einde van het jaar het voorlopig advies (verwachte uitstroom naar het voortgezet onderwijs) gesprek gehouden zal worden.

Helaas kunnen wij op dit moment (schooljaar 2023-2024) geen leerlingen meer aannemen in onze groepen 7. Volgend schooljaar weer wel!