Gym

Gymnastiek en IKC De Vijf Sterren

Op de basisschool de vijf sterren wordt er vijf dagen per week gymles gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Er wordt lesgegeven aan de groepen één t/m acht en hebben twee keer per week gymles. De gymlessen duren driekwartier, met uitzondering van de kleutergroepen deze krijgen veertig minuten gymles. Er zijn twee gymzalen beschikbaar op de IKC de Vijf Sterren waarvan er één gymzaal zich boven bevindt en het speellokaal beneden gevestigd is.

“Er zijn twee gymzalen beschikbaar op de IKC de Vijf Sterren waarvan er één gymzaal zich boven bevindt en het speellokaal beneden gevestigd is."

“Er zijn twee gymzalen beschikbaar op de IKC de Vijf Sterren waarvan er één gymzaal zich boven bevindt en het speellokaal beneden gevestigd is."

Gymlessen op IKC

Op IKC De Vijf Sterren wordt er gymles gegeven middels het “lessenreeks principe” dat in verband staat met de twaalf leerlijnen van het basisdocument voor bewegingsonderwijs. Het lessenreeks principe geeft aan dat er gymles gegeven wordt in reeksen van twee weken, vier lessen, waarbij één of twee leerlijnen gedurende deze periode aan bod komen. De twaalf leerlijnen komen per schooljaar twee keer terug tijdens de gymlessen en zullen aangepast worden aan de beweegattitude van de leerlingen.

In de jaarplanning van het bewegingsonderwijs hebben de leerlingen ook “toetsmomenten” waarvoor er geoefend wordt tijdens de lessenreeksen om zo tot een beoordeling te komen voor gymnastiek. Deze toets momenten worden altijd van te voren aan de leerlingen kenbaar gemaakt zodat er tijdens de lessenreeks, twee weken en vier lessen, geoefend kan worden.

Naschoolse activiteiten

In samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn er voor de leerlingen diverse naschoolse activiteiten beschikbaar. De naschoolse activiteiten zijn SPORT gerelateerde activiteiten waarbij leerlingen zich kunnen inschrijven voor een desbetreffende sport die op dat moment wordt aangeboden. Dit is een scholen breed programma waar vele scholen in Amsterdam Noord aan deelnemen, waaronder ook de IKC De Vijf Sterren. Er zijn drie periodes waarbij leerlingen zich vrijblijvend kunnen inschrijven waarbij de kosten voor deze activiteiten éénmalig vijf euro bedraagt voor elk ingeschreven kind. De insteek van dit mooie systeem is dat leerlingen doorstromen naar een vereniging en plezier ervaren in sporten en daarmee een blijvende deelname bewerkstelligen in de Nederlandse beweegcultuur. Tevens heeft het ook een sociaal doel, zodat leerlingen gezamenlijk met elkaar kunnen bewegen zonder de regelgeving van de school. De naschoolse activiteiten vinden altijd op dinsdag, donderdag en vrijdag plaats.

Overige activiteiten: Schooltoernooien

Tot slot doet de IKC De Vijf Sterren elk jaar mee aan de scholentoernooien in Noord. Dit zijn meestal een vijftal toernooien die georganiseerd worden door de gemeente Amsterdam waarbij wij als school mogen deelnemen. Dit jaar doen wij mee aan o.a. Schoolvoetbal (zaal), Handbal, basketbal, smashbal en unihockey. Leerlingen van de school kunnen zich inschrijven voor het schoolteam (dus vijf keer) om deel te nemen aan deze geweldige evenementen.

Eén toernooi wordt afgewerkt in vier weken waarbij je speelt tegen andere scholen met als beloning een eventuele finale ronde waarbij bekers te verdienen zijn. Een unieke ervaring voor leerlingen om buiten school zich in te zetten voor een bepaalde sport die zij leuk vinden. De leerlingen worden voorzien van een school tenue wat bestaat uit een t-shirt, korte broek en lange kousen.